Navigace

Možnosti financování

Zobrazit vizualizaci

Rezervační smlouva

50.000 Kč rezervační poplatek 
splatný převodem na účet do 7 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

30% z kupní ceny mínus rezervační poplatek
splatných do 10 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Kupní smlouva

70% z kupní ceny
podpis kupní smlouvy po kolaudaci nemovitosti a zápisu dokončených jednotek do katastru

  • doplatek splatný do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy
  • prodávající do 3 pracovních dnů od platby podá návrh do KN na vklad vlastnického práva
  • v případě hypotečního financování platba do 10 pracovních dnů od splnění podmínek pro čerpání hypotečního úvěru (návrh do KN již před platbou)
  • předání nemovitosti do 10 pracovních dnů po platbě

Úhrada kupní ceny je prováděna bankovním převodem na Projektový účet č. 279641437/0300, vedeným u ČSOB, a.s.